Bạn đang xem: Kho video Ngô Đức Thịnh. Lên đồng trong đạo Mẫu

Ngô Đức Thịnh. Lên đồng trong đạo Mẫu

Email In
Chỉ mục bài viết
Ngô Đức Thịnh. Lên đồng trong đạo Mẫu
Trang 2
Tất cả các trang

LÊN ĐỒNG TRONG ĐẠO MẪU

 

CÁC TÁC GIẢ

Chủ trì:

GS.TS. Ngô Đức Thịnh, Viên Nghiên cứu Văn hoá Dân gian Image

GS.TS. Frank Poschan, Trường Đại học Indiana và Viện Smithsonian (Mỹ)

Tài trợ: Quỹ Henry Luce (Mỹ)

Nhóm xây dựng:

    GS.TS. Ngô Đức Thịnh       

   Hoàng Cường                  

  Trương Thu Hà                 

   Phạm Minh Tân                

  Nguyễn Ngọc An              

  Lương Trung Sơn             

Liên Hệ: Viện Nghiên cứu Văn hoá Dân gian

              27 Trần Xuân Soạn - Hà Nội

              Tel:   (84-4)-9784871,  (84-4)-9784868

              E-mail         : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

              Fax             : (84-4)-9725903

Nguồn: tác giả.

MỤC LỤC

I- HỆ THỐNG THẦN LINH

1. Thánh Mẫu

Giới thiệu chung về Tứ phủ

Thiên Phủ

Nhạc phủ

Thoải Phủ

Địa phủ

2. Hàng Quan

3. Hàng Chầu

4. Ông Hoàng

5. Cô và Cậu

6. Ngũ Hổ, Ông Lốt

II- LÊN ĐỒNG

1. Điện - Phủ - Đền

2. Nghi lễ mở đầu

3. Diễn xướng lên đồng

Trang phục

Múa, đạo cụ

Văn Chầu

4. Giao tiếp với thần linh

Đồ lễ dâng lên

Cầu xin và ban lộc

III- NGƯỜI THAM GIA

1. Ông đồng, Bà đồng

Lý do lên đồng

Cuộc sống đời thường

2. Hầu dâng

3. Cung văn

4. Con Nhang đệ tử

 

Image

 

 Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image