Bạn đang xem: Đào tạo - Huấn luyện Đào tạo ở Khoa VHH Kết quả đào tạo Nguyễn Văn Bảo. Sự biến đổi cấu trúc gia đình ở ngoại thành Tp. HCM …

Nguyễn Văn Bảo. Sự biến đổi cấu trúc gia đình ở ngoại thành Tp. HCM …

Email In

ImageNguyễn Văn Bảo

Phó Phòng Đào tạo, Trường Cao Đẳng Văn hóa Nghệ thuật

Đề tài luận văn:

 

SỰ BIẾN ĐỔI CẤU TRÚC GIA ĐÌNH Ở NGOẠI THÀNH

 

TP. HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 Mục lục

Phần mở đầu

Lý do chọn đề tài và mục đích nghiên cứu

Đối tư­ợng và phạm vi nghiên cứu

Lịch sử vấn đề nghiên cứu và ph­ơng pháp nghiên cứu

ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu

Chương 1: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ GIA ĐÌNH

1.1- Gia đình - một thực thể xã hội - lịch sử

1.1.1- Định nghĩa gia đình

1.1.2- Chức năng của gia đình

1.1.2.1- Chức năng tái sinh sản (sinh đẻ)

1.1.2.2- Chức năng kinh tế

1.1.2.3- Chức năng giáo dục, xã hội hóa

1.1.2.4- Chức năng văn hóa (cân bằng tâm lý, thỏa mãn nhu cầu tinh thần tình cảm

1.2- Khái niệm về văn hóa gia đình

1.2.1- Gia đình là một thực thể văn hóa

1.2.2- Các hệ giá trị của văn hóa gia đình

1.3- Cấu trúc và sự biến đổi của cấu trúc gia đình trong bối cảnh kinh tế - xã hội

1.3.1- Khái niệm cấu trúc gia đình

1.3.2- Một số đặc điểm biến đổi của gia đình từ xã hội nông nghiệp truyền thống sang xã hội công nghiệp hóa

1.3.2.1- Tính nhất thể hóa của cấu trúc gia đình trong xã hội nông  nghiệp truyền thống và tiền công nghiệp

1.3.2.2- Tính đa khuôn mẫu của cấu trúc gia đình trong xã hội công nghiệp hóa, đô thị hóa

Chư­ơng 2: Sự biến đổi cấu trúc gia đình ở xã (phường) Tân Tạo, Huyện Bình Chánh, TP. HCM

2.1- Những biến động về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tác động đến gia đình

2.1.1- Biến động về chính trị - kinh tế

2.1.2- Biến động về văn hóa - xã hội

2.2- Nhận diện sự biến đổi cấu trúc gia đình tại xã (ph­ường) Tân Tạo, huyện Bình Chánh hiện nay

2.2.1- Sự biến động về quy mô gia đình

2.2.2- Sự biến động về loại hình gia đình

2.2.3- Biến đổi trong mối quan hệ gia đình

2.2.4- Các nguyên nhân làm biến đổi cấu trúc gia đình

Chư­ơng 3- Sự biến đổi giá trị văn hóa gia đình - hệ quả của biến đổi cấu trúc gia đình

3.1- Sự biến đổi về cơ cấu gia đình trong xã hội công nghiệp

3.2- Sự biến đổi của các quan hệ và các chức năng của gia đình

3.3- Sự biến đổi văn hóa gia đình

3.4- Một số dự báo và giải pháp & đề xuất nhằm củng cố, phát triển gia đình và văn hóa gia đình

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Phụ lục


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: